Onze missie

De stichting Heart for Mongolia zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de nomaden in Mongolië, Bayan-Ulgi specifiek, maar natuurlijk niet uniek. Lees hier meer over onze stichting.

38keer
40graden
1700km
Oprichting
Vriendschappen
Gelijk
Lokaal
Doemee

38 keer

Hoewel het land 38 keer groter is dan Nederland, wonen er het slechts 3,35 miljoen inwoners en is daarmee het dunst bevolkte land op aarde. Bijna de helft van de bevolking, 1,6 miljoen mensen, woont in de hoofdstad Ulaanbaatar, de rest is wijd verspreid over de eindeloze steppes en houdt er voor de overgrote meerderheid nog altijd een nomadische leefstijl op na, die vrijwel onveranderd is sinds de hoogtijdagen van Dzjengis Khan zo’n 800 jaar geleden.  

-40 graden

De nomaden leven in vilten tenten met hun kuddes schapen, geiten, yaks, paarden en kamelen, waar ze volledig afhankelijk van zijn. Het land is droog en de winters zijn er lang en koud met temperaturen tot onder de -40 graden. Drie tot vier keer per jaar verhuizen de nomaden op zoek naar voer voor hun dieren, beter beschutting tegen de ijzige winterwinden of om dichter bij het meer of dorp te wonen. De gemakken van onze moderne samenleving zijn schaars. De nomaden leven zonder stromend water, zonder elektriciteit en eten voornamelijk melk- en vleesproducten.

1700 kilometer naar het ziekenhuis

Van de 100.000 inwoners is ongeveer 90% van Kazakhstaanse afkomst. De gezondheidszorg is er ver beneden elke westerse maat, het educatiesysteem heeft veel te wensen over en ver van het financiële en politieke centrum van het land is er weinig steun die deze verre uithoek bereikt. Het dichtstbijzijnde internationaal erkende ziekenhuis is meer dan 1700 km verderop in de hoofdstad Ulaanbaatar. Een reis die vrijwel niemand af kan leggen. De enorme afstanden en gebrekkige inkomstenbronnen weerhouden velen. Bovendien moeten de dieren verzorgd worden en kan niemand lang worden gemist.

Foto: Kevin Yu Shi

Oprichting Heart for Mongolia

In 2022 werd de stichting Heart for Mongolia opgericht door voorzitter Tamar Valkenier, Karan Haagmans en Wil van Daelen. Tamar bezocht Mongolië voor het eerst in 2017 en trok vijf maanden lang met eigen paard, kameel en hond door het Altajgebergte. Ze wilde niet slechts de nomaden bezoeken, maar daadwerkelijk een nomade zijn.

Hechte vriendschappen

Daaropvolgend bracht ze vele maanden van elk jaar door in Mongolië en bouwde een diepe connectie op met het land dat haar zo warm welkom had geheten. Ze was diep geraakt door de gastvrijheid van de bewoners, hun besmettelijke plezier in het leven, bereidheid om haar alles te leren wat ze moest weten en de hechte vriendschappen die ze er opbouwde. Tegelijkertijd was ze overweldigd door de zware omstandigheden waarin ze leven, zonder de gemakken die wij in het Westen te vaak voor lief nemen. Na zelf een aantal ongelukken te hebben ervaren (met o.a. een gebroken been, een hoofdwond en een bijna-dood-ervaring), is ze zich maar al te bewust van de luxe dat zij behandeld kon worden in een ziekenhuis in Nederland.

Gelijke leefomstandigheden

Dezelfde kwaliteit van zorg wenst ze ook de nomaden toe en doet sindsdien haar best om zowel op het gebied van gezondheidszorg, educatie als landbouw een steentje bij te dragen om de lokale leefomstandigheden te verbeteren. Om de wereld een beetje meer gelijk te maken en in basale minima te voorzien. Als menselijke plicht om voor onze medemens te zorgen. Als een prachtige manier om mensen met elkaar te verbinden en te laten zien hoe we met weinig heel veel kunnen betekenen. De vraag van de nomaden is daarin leidend.

Foto: Kevin Yu Shi

Lokale projecten

De stichting Heart for Mongolia zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de nomaden in Mongolië, Bayan-Ulgi specifiek, maar natuurlijk niet uniek.

Heart for Mongolia organiseert én realiseert projecten op het gebied van gezondheidszorg, educatie en landbouw. Door het ondersteunen van lokale projecten die plaatselijk gedragen worden bieden we gerichte, op maat gemaakte steun welke de lokale bevolking direct en blijvend onder eigen regie verbetering van levenskwaliteit dient op te leveren. Wij doen dat met het grootste respect en behoud van de traditionele leefwijzen.

Bouw en doe mee

Jouw bijdrage zorgt voor betere leefomstandigheden voor de inwoners in Mongolië

of neem contact op voor andere opties..

Foto: Kevin Yu Shi

Yes, dankzij jou kunnen we weer verder bouwen in Mongolië!

Ontzettend bedankt voor jouw bijdrage aan de projecten in Mongolië.
De inwoners zijn je heel dankbaar! 

Houd deze website in de gaten voor verhalen over de resultaten. 

of maak direct over naar NL96 BUNQ 2084 5945 88