Projecten van Heart for Mongolia

De stichting Heart for Mongolia zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de nomaden in Mongolië, Bayan-Ulgi specifiek, maar natuurlijk niet uniek. Dat doen we voor vier verschillende thema’s.

Economie

Onze stichting ondersteunt de lokale economie door de verkoop van producten, vervaardigd van hoofdzakelijk lokale producten door voornamelijk weduwen, alleenstaande moeders, en andere hulpbehoevende gemeenschapsleden. Met deze inzet stimuleren we niet alleen economische groei, maar ondersteunen we ook kwetsbare groepen en behouden we lokale tradities

Landbouw

Om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen en lokale voedselproductie te versterken, financiert én bouwt de stichting zowel groentekassen als dierenonderkomens voor en met de nomaden die daar vervolgens van profiteren. Door deze structuren bieden we beschutting aan dieren in de lange, koude winters en stimuleren we de teelt van verse producten, waardoor de voedselzekerheid van nomadengemeenschappen wordt verbeterd.

Onderwijs

Elk dorp heeft een school, vaak ook met internaat voor kinderen waarvan de ouders in de bergen voor hun kuddes zorgen. De omstandigheden zijn er erg basaal, daar de middelen schaars zijn. Heart for Mongolia steunt zowel het onderwijs als de leefomstandigheden in het internaat om de studenten een zo goed mogelijke toekomst te kunnen bieden.

Gezondheidszorg

Heart for Mongolia levert hoognodige medische instrumenten en andere voorzieningen aan ver afgelegen ziekenhuisjes met het doel om een bepaald basisniveau van gezondheidszorg te bereiken dat wij in Europa maar al te vaak als vanzelfsprekend beschouwen.

Yes, dankzij jou kunnen we weer verder bouwen in Mongolië!

Ontzettend bedankt voor jouw bijdrage aan de projecten in Mongolië.
De inwoners zijn je heel dankbaar! 

Houd deze website in de gaten voor verhalen over de resultaten. 

of maak direct over naar NL96 BUNQ 2084 5945 88